Show newer

Jsou prostě všude – hymna pro všechny rodiče pracující z domova v době zavřených škol.
youtube.com/watch?v=BckqHBqFgQ

DevConf.CZ schedule is Live devconfcz2021.sched.com/ You can register here: hopin.com/events/devconf-cz-20
* 200+ Speakers
* 145+ Talks
* 4 Keynotes
* 16 workshops
* 9 meetups
...all over 3 days

[RT @m_jahodova]
Jak šel čas:

Zima 2020: Roušek je dost, není se čeho obávat.
Jaro: Testujeme dostatečně.
Léto: Hygieny stíhají, další kapacity na trasování nejsou potřeba.
Podzim: Místa v nemocnicích jsou.
Zima 2021: Kapacita krematorií je dostatečná.

Assurances from authorities in our country has an pretty upsetting development:
First "Testing capacity is sufficient."
Then "Hospital capacity is sufficient."
Now "Crematory capacity is sufficient."
🤷‍♂️

Aktualizoval jsem babisjelhar.cz/ Pokud víte o nějaké lži, která tam chybí, tak sem s ní.

Silvestrovské představení: youtube.com/playlist?list=PL8b v našem ochotnickém divadle jsme pro Vás nachystali dvě scénky, dva klipy a dva bonusy na závěr. Ať Vás to baví. A v novém roce hodně smíchu.

Today, two hours of shooting again missing clips. Ten hours in the cutting room. Finishing videos for New Year's Eve.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!