Show newer

Za některé lži ho i potrestal soud. Pro mě nejhorší lež je ta jedna z nejstarších: "Prohlašuji na zdraví mých dětí, že nikdy nezasáhnu do práce Mafry". Hned pád dní potom ho nachytali, jak do práce novinářům zasahuje. A nebylo to jednou. 2/4

Za týden jsou volby. Moc nepočítám, že bych měl ve své bublině voliče ANO. Ale budete se o víkendu bavit s rodiči a kamarády. Možná se budou s vámi bavit, že Babiš není tak špatný. Za mě stačí jeden argument proti: Babiš je lhář! Lhal a lže opakovaně. 1/4

[RT @V_Adamovsky]
Nemám rád, když politik lže.

Sepsal jsem proto 100 největších lží Andreje Babiše včetně důkazů a zdrojů, které ho ze lží usvědčují.

Děkuji za každý případný RT.
t.co/pQDguUeMFJ

[Quote RT]
Pěkně připravený kybertest.cz/ od ČBA a ESET k otestování převážně znalostí phishingu. Líbí se mi i časový limit, protože v reálném životě jej často máme také. Děláme si ho sami a nebo nám ho připraví útočník. twitter.com/cba_cz/status/1440

RT @Benjojo12@twitter.com

I've written one of those "forbidden tools".

So you know how you can't use dd to image a mounted disk volume? What if you could?

Introducing "hot-clone"

blog.benjojo.co.uk/post/imagin

🐦🔗: twitter.com/Benjojo12/status/1

RT @jpmens@twitter.com

Typical for open source, innit: I reported an issue yesterday (Sunday) midday, and it’s still not been fixed (Monday morning). Impossible!

* goes and takes his meds *

🐦🔗: twitter.com/jpmens/status/1439

RT @WTKLAB@twitter.com

I had a sore throat. LFT came back positive. I am double vaccinated but still days 2/3/4 were not fun. I don't want to know how this could have gone if I was not vaccinated. My take on it get vaccinated and use LFT, they can stop the spread.

I geeked out and kept a record 👇.

🐦🔗: twitter.com/WTKLAB/status/1439

RT @jschauma@twitter.com

Here’s why we use h, j, k, l as motion keys in vi and vim: Bill Joy used an ADM-3A terminal, which (besides a 80x24 screen) had a keyboard that looked like this:

This is also where the “~” shortcut for “$HOME” comes from.

🐦🔗: twitter.com/jschauma/status/14

is under huge load (thx python guys). I love these moments because bottlenecks and corner cases pop up.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!