Show newer

Aktualizoval jsem babisjelhar.cz/ Pokud víte o nějaké lži, která tam chybí, tak sem s ní.

Silvestrovské představení: youtube.com/playlist?list=PL8b v našem ochotnickém divadle jsme pro Vás nachystali dvě scénky, dva klipy a dva bonusy na závěr. Ať Vás to baví. A v novém roce hodně smíchu.

Today, two hours of shooting again missing clips. Ten hours in the cutting room. Finishing videos for New Year's Eve.

Forget Cyberpunk. Among Us is the most popular game. -- Nearly Half a Billion Users Played Among Us In November - Slashdot m.slashdot.org/story/379884

I have released new version of rpmconf github.com/xsuchy/rpmconf/rele

Now with unattended mode. Thanks to Martin Štefany for contribution.

RT @WheatNOil@twitter.com

The mRNA vaccines (Pfizer and Moderna) are kind of brilliant at a science level. I’ve had a few people in my real non-Twitter life ask me to explain how it works so I’m going to try my best here in this thread while I’m waiting for a patient to show.

🐦🔗: twitter.com/WheatNOil/status/1

RT @korda@twitter.com

Já přijít ráno do práce a muset lepit 500 takovejch nálepek, vyrážím do ulic.

🐦🔗: twitter.com/korda/status/13376

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!