Show more

RT @FilipTitlbach@twitter.com

Důležitý příběh od @HarzerF@twitter.com, který ilustruje reálné dopady nenávistných slov o “LGBT ideologii” a “duhovém moru”. Toto je výsledek politických a církevních kampaní, které braly za cíl menšiny, sex. výchovu a výuku zaměřenou na prevenci projevů nenávisti.
seznamzpravy.cz/clanek/kvuli-s

🐦🔗: twitter.com/FilipTitlbach/stat

Kirk Douglas died at the age of 103. After being at deathlist.net/ for 18 years.

RT @HlidacStatu@twitter.com

Novela zákona o DPH přináší další absurdity.

Lyžařské vleky ("poma") zůstaly v sazbě DPH 15 %, lanové dráhy jsou přeřazeny do sazby DPH 10 %.

Jakou DPH mají mít skiareály, které mají jak "pomy", tak lanovky a prodávají jeden skipas? A co jezdící koberce pro nejmenší?

🐦🔗: twitter.com/HlidacStatu/status

How much space will free up in the European Union?.............. 1GB

From HN discussion - "This is why I use ad blockers and a pi-hole server" (news.ycombinator.com/item?id=2)

This is GDPR in action. Wow.

RT @HlidacStatu@twitter.com

Toto je smlouva mezi SFDI a Asseco na "eshop" za 401.000.000 Kč.
Zadání - chybí.
Nabídka - chybí.
Seznam subdodavatelů - chybí.
Struktura ceny a etapy plateb - začerněno. Je tam pouze suma.
Požadavek na utajení - stupeň DŮVĚRNÉ!
#transparentnost #egov
hlidacstatu.cz/Detail/11357620

🐦🔗: twitter.com/HlidacStatu/status

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!