Show more

Konference #OpenAlt 2019 už má program.

openalt.cz/2019/program.php

Dejte nám vědět na co se těšíte nejvíc. Registrujte se, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Já vám to přeložím - moje generace se nápravy nedožije. Až do mé (a vaší smrti) bude jenom hůř. Teď se rozhoduje jestli "po nás potopa" nebo zda budeme dělat něco pro naše děti.

Show thread

[Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2018] ... konstatuje, že do roku 2050 se podle modelů stávající trend [oteplování a extrémního počasí] zvrátit nedá. Pro to, zda v druhé polovině století změna klimatu nabere ještě větší rychlost, nebo se naopak rostoucí trend zastaví, je podle expertů zásadní, jak dnes nastavíme opatření zmírňující nebo zpomalující změny klimatu.

I have released mock-core-configs-31.5-1 bodhi.fedoraproject.org/update It contains Centos Stream, Amazon Linux 2 and PowerTools repo for Centos 8 is enabled by default.

I have released new mock-core-configs with epel-8-* configs which points to CentOS 8 plus EPEL. bodhi.fedoraproject.org/update

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!