Show more

Připomínáme, že zítra se v brněnské pobočce Red Hatu koná Open House, na kterém bude i #Fedora Room. Můžete se dozvědět více o nové připravované variantě Fedory a vyplněním dotazníku nám s ní pomoci, případně se přihlásit na internship a přímo na ní pracovat: mojefedora.cz/fedora-na-red-ha

Po přepočtu - za odčerpání jenoho kaminonu z českých dálnic (za rok!) bychom zaplatili 200 miliónů Kč?! A to se vyplatí! idnes.cz/ekonomika/doprava/dun

Commento is a fast, privacy-focused commenting platform

Commento / Commento · GitLab gitlab.com/commento/commento
#nerdy #internet

Congratulation to Slovak guys. I just hope we will have similar president one day. denikn.cz/minuta/101829/?ref=a

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!