[Rt @michalblaha] Malý velký argument proč pomáhám @StredoceskyK s budováním specializovaných očkovacích center.

Třeba to ředitel očkování, náš premiér, z článku taky pochopí. Když se tak děje v nemocnici, kterou řídí stát. (A nemůže to hodit na kraj či jiného beránka)
seznamzpravy.cz/clanek/reporta

[RT @_tessr]
Is this a phishing attempt? Goes to " githubverification.com" and asks for username and pw

(if so, it nearly got me!)

/cc @github t.co/jgt4oNvjF2

[RT @Lenart_JL]
"Již nejde o to přírodu poznávat, jde jen o to zaznamenat tepovou frekvenci a spálené kalorie nebo se vyfotit na Instagram na místě, kde už to udělali všichni. Jde pravděpodobně o skutečný posun paradigmatu vnímání přírody."
t.co/v7NpCsC3fJ

Rekapitulace mojí práce v loňském roce: Byl v mnohém opravdu náročný, ale práce v Evropském parlamentu pokračovala dál. Nabízím souhrn věcí, za které jsem osobně rád, že se povedly. Vždy jedna na měsíc.

Tak jo, zatím jsem si zaplatil poplatek za dálnici a u druhého auta oznámil, že nemusím (nebo to je žádost?).

[RT @bestiesusmevem]
Kupte si mezitím třeba dálniční známku... t.co/pfmBAe9yeS

Jsou prostě všude – hymna pro všechny rodiče pracující z domova v době zavřených škol.
youtube.com/watch?v=BckqHBqFgQ

DevConf.CZ schedule is Live devconfcz2021.sched.com/ You can register here: hopin.com/events/devconf-cz-20
* 200+ Speakers
* 145+ Talks
* 4 Keynotes
* 16 workshops
* 9 meetups
...all over 3 days

[RT @m_jahodova]
Jak šel čas:

Zima 2020: Roušek je dost, není se čeho obávat.
Jaro: Testujeme dostatečně.
Léto: Hygieny stíhají, další kapacity na trasování nejsou potřeba.
Podzim: Místa v nemocnicích jsou.
Zima 2021: Kapacita krematorií je dostatečná.

Assurances from authorities in our country has an pretty upsetting development:
First "Testing capacity is sufficient."
Then "Hospital capacity is sufficient."
Now "Crematory capacity is sufficient."
🤷‍♂️

@jwildeboer This is a feature of Leaflet and can be parametrized. Contact admin of the site who embeds the Leaflet script (which uses OSM data).

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!