Finally I found the answer about lifetime: Q: How many streams will there be? Will there be a stream for 8 and
another for 9?
A: When the development for RHEL 9 begins, the stream for 8 will end. We
plan to have a one-year overlap, to allow for transition from one stream
to the other. But we do not intend to keep the 8 Stream going for the
entirety of the RHEL 8 support window.

@sesivany prvni dobra je silne slovo. Ja bych to videl proste na prvni :)

@sesivany jsem se kouknul na zaznam. To je objev noveho dna. Scenar asi taky J. Soukup a kamera bezpochyby taky. Ta me dojala nejvic. Asi toceno na mobil v rukou starce s parkinsonem.

Konference #OpenAlt 2019 už má program.

openalt.cz/2019/program.php

Dejte nám vědět na co se těšíte nejvíc. Registrujte se, ať vám neunikne žádná důležitá informace.

Já vám to přeložím - moje generace se nápravy nedožije. Až do mé (a vaší smrti) bude jenom hůř. Teď se rozhoduje jestli "po nás potopa" nebo zda budeme dělat něco pro naše děti.

[Zpráva o životním prostředí České republiky za rok 2018] ... konstatuje, že do roku 2050 se podle modelů stávající trend [oteplování a extrémního počasí] zvrátit nedá. Pro to, zda v druhé polovině století změna klimatu nabere ještě větší rychlost, nebo se naopak rostoucí trend zastaví, je podle expertů zásadní, jak dnes nastavíme opatření zmírňující nebo zpomalující změny klimatu.

I have released mock-core-configs-31.5-1 bodhi.fedoraproject.org/update It contains Centos Stream, Amazon Linux 2 and PowerTools repo for Centos 8 is enabled by default.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!