RT @eurovCesku@twitter.com

🇭🇷 9 let po vstupu do 🇪🇺 přijímá €.
🇨🇿 18 let po vstupu do 🇪🇺 pořád nepochopilo, proč € existuje.

#euro #Chorvatsko #Cesko @novinkycz@twitter.com #politika #ekonomika #EU

novinky.cz/ekonomika/clanek/pr

🐦🔗: twitter.com/eurovCesku/status/

I proto se teď častěji dopouštíme chyb (já teda určitě) nebo rozhodnutí, které bychom dřív neudělali. Naše posuzovací schopnosti jsou rozostřené potřebou klidu i hloubky, které v konstantním pohotovostním módu nemáme šanci prožít.

To nemusí být nutně jen špatné, ale je to každopádně vyčerpávající. "

2/2

Show thread

Jana Cíglerová to vystihla:

denikn.cz/782611/americky-deni

"Dochází mi, že přesně tato věčná improvizace je ten důvod, proč jsme po dvou letech pandemie všichni tak vyčerpaní, a to i ti, kdo si sami covidem neprošli nebo kvůli němu neztratili blízké či práci. Musíme být neustále připraveni všechno z minuty na minutu změnit a zrušit, stále ve střehu, stále schopni operativně reagovat bez úlevy, kterou poskytuje rutina či známý řád věcí.

1/2

RT @BOM_WA
The #shockwave from the Hunga Tonga–Hunga Haʻapai volcanic eruption travelled at over 1000km/h and was recorded as a noticeable jump in atmospheric pressure across #Australia. By the time it reached #Perth it had travelled almost 7000km! #Tonga

O víkendu jsme byli na online představení kouzelníka. Ano - i to jde! Interaktivní. Přes Zoom. magnoliashow.cz/

Tuto sobotu je další představení a s kódem MAGNOLIA151 to budete mít o 190 Kč levnější.

Super! Notářská komora má online službu, kde si můžete ověřit zda papírový dokument s razítkem od notáře opravdu pochází od daného notáře. online.nkcr.cz/cis2-vyhledavan

Digitální podpis je určitě lepší, ale je to rozhodně lepší, než slepě věřit razítku.

Another form from @htm_hell@twitter.com asking for date and providing a free text field with input validation. Of course without any information about the expected format, that's user's job to figure it out. 😀

[RT @dave_universetf]
Huh, first contact with a computer where the LVFS has firmware updates available. Magic! `fwupdmgr update`, and boom, I get new drive firmware, new touchpad firmware, a new BIOS, ...
twitter.com/dave_universetf/st

[RT @iansmcleod]
A really helpful diagram that clarifies some key points about the flow of development from Fedora, to CentOS Stream to RHEL and the various RHEL derived rebuilds (with Amazon Linux and EPEL thrown in for good measure): Many thanks @fatherlinux! I like it. t.co/m1hW455ne8

And it bothered me a lot really, that in Mathematics people can not submit a paper or a conference talk which would explain the result obtained by someone else. Or collect the ideas and structure them in some understandable way.

Even if they are going to be really good at it. It is not _original_, therefore it is not interesting for the scientific community.

The explanation has no value and the understanding is not considered an achievement.

2/

Show thread

#Bitcoin singlehandedly undid ALL the environmental good of electric vehicles in 2021, and consumed almost 2X as much energy as in 2020.
twitter.com/Cord__/status/1477

[RT @carlwgeorge]
CentOS Linux 8 (8.5) is now EOL. You can get the equivalent of 8.6 by converting to CentOS Stream 8 with just two commands.

dnf swap centos-linux-repos centos-stream-repos

dnf distro-sync

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!