Follow

Tomáš Dvořák dělá skvělé reporty o tom co se děje na Ukrajině. Každý den. Pravidelně. Na FB. Pokud FB nemáte, tak jsem udělal webový ksicht dnesnaukrajine.cz/ Ano linky vedou dál na FB, ale budou vám fungovat i bez účtu.
Plánuju dodělat nějaké vylepšení a starší historii. Jestli se vám to líbí, tak sdílejte.

@mirek To je pecka. K dokonalosti chybí snad jen reshare do fedi nebo RSS aspoň 😀

@mirek Dík, je to fajn. Ještě nějakou proxy na FB (i s komentářema).

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!