Návštěvníci naší konferenci (online, 6. a 7. 11.) by si rádi poslechli něco o Mastodonu. Dokázal by nám s tím @ondra, @mig nebo @fuxoft pomoci a přihlásit přednášku na openalt.cz/?

Follow

@openalt @ondra @mig @fuxoft ja bych casove mohl, ale nevim co bych rikal dele nez pet minut a jednu prednasku uz mam.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!