Follow

[RT michalblaha]
Premiér Babiš má
-nejvíce poslanců
-nejlepší vztahy s EU leadery
-"pravdu".

Piráti prý zařídili
-jeho trestní stíhání
-falešný audit o konfliktu zájmů od EU
-vyšetřování Čapího hnízda
což je dohromady planetární spiknutí.

Důkaz, že mají mimořádné schopnosti vládnout. Volme je!

@mirek Současný stav je na hovno a v budoucnu s pilátama nalevo od Pol Pota na dvě hovna. To by nebylo z bláta do louže ale z bláta do hnoje.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!