Follow

My daughter (13y) wanted a LED stripe for Christmas. Instead of something ready4use, I bought her NEOpixel stripe. Gave her Micro:bit and a few wires. She did some coding in Scratch when she was 8y but then had a long pause. I explained to her where each wire should go and guide her to the first light on. Today, it is her second day in a row she is playing with colors, buttons, linear potentiometer, etc. I am SOOO proud.

@mirek Prosím nemáš tip na konkrétní části? Narazil jsem teď na potřebu osvětlení páskem v dětském pokoji a asi by se to dalo spojit.

@jackc Konkrétně Micro:bit (dohledatelné podle jména všude), Pásek rpishop.cz/led/3261-adresovate a obyčejné dráty na prodloužení. Elektrikářská izolační páska. Plus jsme použili nějaké věci z rpishop.cz/bbc-microbit/842-mi Ale z toho jsme použili akorát ten potenciometr, který jde určitě koupit i samostatně.

@mirek Dík za tip, máme zapojeno a je to super. Máme teda groove shield a jejich 1m strip, ale programuje se to stejně jako neopixel. První program:
github.com/alice-cze/duha #projectalice #kutil

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!