Via Jan Bohm: Občas mi někdo říká “tvoji práci bych fakt chtěl mít”. No... tak tady je.

Před dvěma lety jsem dostal úžasnou příležitost pustit se do dvou extrémně zajímavých projektů. Teď jsem dostal další úžasnou příležitost naplno se věnovat jednomu z nich.

Tím pádem opouštím roli koordinátora Missing Maps. Listopadový Missing Maps mapathon v Praze bude poslední, na kterém budu v téhle roli.

1/2

Follow

Za tři a půl roku se mapathony rozšířily do 16 českých a slovenských měst, vznikla spousta dobrovolnických komunit, které uspořádaly skoro 110 mapathonů pro více než 2 000 lidí.

V rámci hnutí Lékařů bez hranic jsme uspořádali školení pro organizátory mapathonů v Bejrútu, Dubaji, Singapuru a Praze. Mapathony se teď konají ve více než dvaceti našich kancelářích na pěti kontinentech.

2/3

A k tomu bezpočet strašně zajímavých mediálních výstupů. Začátkem příštího roku vydá Bloomsbury v Indii knihu o online spolupráci, já tam mám jednu kapitolu.

Tohle není nabídka práce. To je nabídka odměny. Hledáme někoho, kdo si bude užívat, že smí pracovat pro komunity Missing Maps. Kdo se do toho ponoří a bude tuhle práci milovat. Protože nic menšího si ty úžasný lidi na mapathonech nezaslouží.

lekari-bez-hranic.cz/missing-m

3/3

Show thread
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!