[Rt @det_conan_kudo ]
Hey packager tweeps, I've released a new version of debbuild for building Debian packages using RPM spec files! This release (the first one for the year!) is all bug fixes, but that's not bad. As always, it's up on @obshq right now!

Go check it out!
github.com/debbuild/debbuild/r

Mamince klekl počítáč. Tak jsem ji chtěl dát svůj starý a složit si nový. Jenže nejsou grafické karty! Vůbec. Teda jsou tam nějaké zbytky, které mají buď blbé konektory nebo nezvládají ani HD obraz o 4K ani nemluvě. Důvod: lupa.cz/clanky/graficke-karty- Je to sice měsíc starý článek, ale stále platný a ještě asi dva měsíce platný bude.

[Rt @michalblaha] Malý velký argument proč pomáhám @StredoceskyK s budováním specializovaných očkovacích center.

Třeba to ředitel očkování, náš premiér, z článku taky pochopí. Když se tak děje v nemocnici, kterou řídí stát. (A nemůže to hodit na kraj či jiného beránka)
seznamzpravy.cz/clanek/reporta

[RT @_tessr]
Is this a phishing attempt? Goes to " githubverification.com" and asks for username and pw

(if so, it nearly got me!)

/cc @github t.co/jgt4oNvjF2

[RT @Lenart_JL]
"Již nejde o to přírodu poznávat, jde jen o to zaznamenat tepovou frekvenci a spálené kalorie nebo se vyfotit na Instagram na místě, kde už to udělali všichni. Jde pravděpodobně o skutečný posun paradigmatu vnímání přírody."
t.co/v7NpCsC3fJ

Rekapitulace mojí práce v loňském roce: Byl v mnohém opravdu náročný, ale práce v Evropském parlamentu pokračovala dál. Nabízím souhrn věcí, za které jsem osobně rád, že se povedly. Vždy jedna na měsíc.

Tak jo, zatím jsem si zaplatil poplatek za dálnici a u druhého auta oznámil, že nemusím (nebo to je žádost?).

[RT @bestiesusmevem]
Kupte si mezitím třeba dálniční známku... t.co/pfmBAe9yeS

Jsou prostě všude – hymna pro všechny rodiče pracující z domova v době zavřených škol.
youtube.com/watch?v=BckqHBqFgQ

DevConf.CZ schedule is Live devconfcz2021.sched.com/ You can register here: hopin.com/events/devconf-cz-20
* 200+ Speakers
* 145+ Talks
* 4 Keynotes
* 16 workshops
* 9 meetups
...all over 3 days

[RT @m_jahodova]
Jak šel čas:

Zima 2020: Roušek je dost, není se čeho obávat.
Jaro: Testujeme dostatečně.
Léto: Hygieny stíhají, další kapacity na trasování nejsou potřeba.
Podzim: Místa v nemocnicích jsou.
Zima 2021: Kapacita krematorií je dostatečná.

Assurances from authorities in our country has an pretty upsetting development:
First "Testing capacity is sufficient."
Then "Hospital capacity is sufficient."
Now "Crematory capacity is sufficient."
🤷‍♂️

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!