New interesting package in abrt.github.io/fedora/packages -- ProcDump is a nifty debugging utility which is able to dump the core of a running application once a user-specified CPU or memory usage threshold is triggered. ...

A k tomu bezpočet strašně zajímavých mediálních výstupů. Začátkem příštího roku vydá Bloomsbury v Indii knihu o online spolupráci, já tam mám jednu kapitolu.

Tohle není nabídka práce. To je nabídka odměny. Hledáme někoho, kdo si bude užívat, že smí pracovat pro komunity Missing Maps. Kdo se do toho ponoří a bude tuhle práci milovat. Protože nic menšího si ty úžasný lidi na mapathonech nezaslouží.

lekari-bez-hranic.cz/missing-m

3/3

Za tři a půl roku se mapathony rozšířily do 16 českých a slovenských měst, vznikla spousta dobrovolnických komunit, které uspořádaly skoro 110 mapathonů pro více než 2 000 lidí.

V rámci hnutí Lékařů bez hranic jsme uspořádali školení pro organizátory mapathonů v Bejrútu, Dubaji, Singapuru a Praze. Mapathony se teď konají ve více než dvaceti našich kancelářích na pěti kontinentech.

2/3

Via Jan Bohm: Občas mi někdo říká “tvoji práci bych fakt chtěl mít”. No... tak tady je.

Před dvěma lety jsem dostal úžasnou příležitost pustit se do dvou extrémně zajímavých projektů. Teď jsem dostal další úžasnou příležitost naplno se věnovat jednomu z nich.

Tím pádem opouštím roli koordinátora Missing Maps. Listopadový Missing Maps mapathon v Praze bude poslední, na kterém budu v téhle roli.

1/2

New technology: WebUSB wicg.github.io/webusb/ Seems that educational tools are starting to use this.

#TodayILearned: Closed source is the new carbon!

At least when it comes to #IoT:
German startup Locumi Labs files for bankruptcy, shutting down its servers and turning all of its “Nello one” smart locks into heaps of e-waste.

heise.de/newsticker/meldung/Sm

So... what's our closed source phase-out plan again...?

#TIL #BitsUndBaeume #NelloDarknessMyFriend

RT @Pinboard@twitter.com
A laser can be used to send inaudible commands from far away to the always-on surveillance microphone you paid to have installed in your home. lightcommands.com

The Docker package has been removed from 31. It has been replaced by the upstream package moby-engine, which includes the Docker CLI as well as the Docker Engine. However, we recommend instead that you use `podman`, which is a Cgroups v2-compatible container engine whose CLI is compatible with Docker's. Fedora 31 uses Cgroups v2 by default.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!